Advocatenkantoor Mechelen

Marc Hendrickx

Bij Advocaat Marc HENDRICKX kunt U rekenen op een persoonlijke – en zeer betrokken aanpak van Uw vragen en problematiek in diverse materies.
Een persoonlijk onderhoud en rechtstreeks contact zijn erg belangrijk bij het door U gewenste advies, voor de door U benodigde rechtsbijstand en/of in de onderhandelingen waaraan U begint.

Hoe kan ik u helpen?

Onze visie

Zoals overeenkomstig art. 14.1 van het ‘BUPO’-Verdrag van de V.N. vermeld op onze briefhoofding : “Allen zijn gelijk voor de rechtbanken en de rechterlijke instanties”, gaan wij dagdagelijks te werk. Iedereen verdient een goede dienstverlening, op een zo persoonlijk mogelijke manier, betrokken en bekommerd.

Met (ruim) een kwarteeuw ervaring proberen wij U elke dag opnieuw te helpen, te adviseren, bij te staan. In gewone -, menselijke omgangstaal houden wij U graag op de hoogte van de voortgang van Uw dossier, van de te verwachten gevolgen, of van de noodzaak aan een gerechtelijke procedure (wij gaan U niet op onnodige kosten jagen als wij de opportuniteit van een procedure betwijfelen, of als een geschil met bemiddeling kan worden opgelost).

Een cliënteel van vooral particulieren, kleine zelfstandigen en vrije beroepers maken dat wij toegankelijkheid, persoonlijk contact en flexibiliteit hoog in het vaandel voeren, inzet is essentieel !

Flexibiliteit en bereikbaarheid zijn 2 typerende troeven – “midden de mensen” is wat hem kenmerkt !

Materies – Rechtsgebieden

Wij behandelen materies en dossiers in diverse domeinen.
Procedures voor – en problematieken m.b.t. de:

Politierechtbank

Overtredingen, betwistingen van aansprakelijkheid, lichamelijk letsel, enz.

Vrederechter

Huurrecht, burenhinder, enz.

Ondernemingsrechtbank

Invorderingen, factuurvoorwaarden, contracten enz.

Correctionele Rechtbank

Strafrechtelijke verdediging en burgerlijke partijstelling

Familierechtbank

Huwelijksproblematiek en echtscheidingen, jeugdrecht, enz.

Arbeidsrechtbank

Arbeidsgeschillen, Sociale Zekerheid, enz.

Curriculum

Na studies Rechten, Wijsbegeerte en Aggregaat voor het Hoger Onderwijs aan de UFSAL Brussel en de KU Leuven is Marc HENDRICKX als advocaat verbonden aan de Antwerpse Balie – Afdeling Mechelen sedert 1993.

Als voormalig docent rechtsvakken op een Hogeschool (1994 – 2009) en gewezen Vlaams Volksvertegenwoordiger (2009 – 2019) werkte hij ook op – en in andere niches van – en met het recht.

Vele jaren lidmaatschap van de “Commissie van Toezicht” bij de Mechelse Gevangenis maken dat hij vertrouwd is met het penitentiair beleid en de omstandigheden in de gevangenissen.

Tarieven

Het ereloon wordt bepaald op basis van de aard -, het belang, de tijdsinvestering voor – en het spoedeisend karakter van de zaak. Ook hier trachten we te vertrekken van – en te werken in wederzijds vertrouwen.

Er wordt steeds nagekeken of er ten gunste van de cliënt gebruik kan worden gemaakt van een rechtsbijstandsverzekering, zodat erelonen en kosten kunnen worden ten laste gelegd van de rechtsbijstandsverzekeraar.

Administratieve kosten (betreffen kosten voor de opening van Uw dossier, correspondentie per (e- en gewone) post, aangetekende zendingen en faxberichten, enz.) worden in de mate van het mogelijke beperkt gehouden en zijn steeds controleerbaar.

De door ons gemaakte kosten betrekkelijk Uw dossier, als bvb. griffierechten, deurwaarderskosten, kosten voor aktes en getuigschriften, vertaalwerk en/of expertises worden voorgeschoten en nadien doorgefactureerd aan hun kostprijs.

Verplaatsingkosten (naar de rechtbank, expertises, vergaderingen enz.) worden strikt genoteerd en bijgehouden.

Tussentijdse provisies worden afgesproken en uiteraard in mindering gebracht van de eindafrekening.

Ingevolge de invoering van de BTW-plicht voor advocaten vanaf 01/01/2014, is het kantoor gehouden om de tarieven voor onkosten en erelonen te verhogen met 21% BTW (BTW-nr.: 0812 644 521).

Neem contact op

U hebt nood aan advies of wenst graag uw zaak te bespreken? Neem dan vrijblijvend contact op.

Privacy

Het kantoor is gevestigd in Mechelen-centrum, op een boogscheut van het Gerechtshof (Leegheid 14 – 2800 Mechelen). Raadpleging slechts na afspraak (telefonisch of per e-post), ook mogelijk ’s avonds, op feestdagen en in het weekend.

Leegheid 14,
2800 Mechelen

Tel.: 015/21.92.30
Fax : 015/27.22.01
Mobiel: 0495/10.17.27

E-mail: info@
advocaatmarchendrickx.vlaanderen